21 września – święto KAS

1 marca 2017 roku – data powołania do życia Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). KAS zastąpiła: administrację podatkową, Służbę Celną i kontrolę skarbową.

400 – to liczba funkcjonujących w Polsce urzędów skarbowych. Kierują nimi naczelnicy. Do zadań naczelnika urzędu skarbowego należy m.in. ustalanie, określanie, pobór podatków i opłat. Urzędy skarbowe, izby administracji skarbowej oraz urzędy celno-skarbowe wchodzą w skład KAS.

16 – to liczba funkcjonujących w Polsce izb administracji skarbowej. Kierują nimi dyrektorzy. Do zadań dyrektora izby administracji skarbowej należy m.in. nadzór nad działalnością naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych. To także organ drugiej instancji w stosunku do naczelników US.

60 968 – to liczba osób zatrudnionych w Krajowej Administracji Skarbowej. Mężczyźni stanowią 32%, natomiast kobiety 68%.

Szef KAS – to nazwa organu podatkowego, który kieruje Krajową Administracją Skarbową. Obecnym Szefem KAS jest Piotr Walczak.

Cele i zadania – do zadań KAS należy m.in. pobór należności podatkowych i celnych oraz kontrola prawidłowości realizacji obowiązków związanych z daninami publicznymi.

Dodaj komentarz