Podatki przez przypadki (31. tydzień)

Kilka podatkowych artykułów z 31. tygodnia br.: 2-8 sierpnia: 

1.     „Przy daninie solidarnościowej pomija się dochody zwolnione z PIT”, Katarzyna Jędrzejewska, Agnieszka Pokojska. Dochody zwolnione z podatku na podstawie decyzji o wsparciu nie są uwzględniane w podstawie opodatkowania daniną solidarnościową. Artykuł wymienia również inne rodzaje dochodów, których nie obejmuje wspomniana danina: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8220645,danina-solidarnosciowa-dochody-zwolnione-z-pit.html

2.     „Skarbówka sprawdzała zwrot VAT, a spytała podatnika o alimenty i 500+ [INTERWENCJA DGP]”, Agnieszka Pokojska, komentuje Maria Tsima. Organy podatkowe nie są uprawnione do wykraczania poza zakres objęty weryfikacją: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8219633,urzad-skarbowy-czynnosci-sprawdzajace-alimenty-500-plus.html

3.     „Polak w zagranicznej spółce? Fiskus zażąda podatku w Polsce”, Łukasz Zalewski, komentuje dor. pod. Agnieszka Wnuk, dor. pod. Michał Thedy. Artykuł o domniemaniu rezydencji podatkowej, czyli nowym pomyśle wynikającym z Polskiego Ładu. Zgodnie z projektem zmian, jeżeli w zarządzie zagranicznego podmiotu będzie zasiadał polski rezydent podatkowy, będzie to podstawą do uznania, że ten podmiot również ma rezydencję podatkową w Polsce i tutaj powinien płacić podatki: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8218891,polak-w-zagranicznej-spolce-podatek-cit.html

4.     „Podatnicy coraz częściej pytają fiskusa”, Krzysztof Koślicki, komentuje dr hab. Wojciech Morawski, dr hab. Hanna Filipczyk, dr Grzegorz Keler. Z danych zaprezentowanych przez KIS wynika, że wzrosła liczba wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych. Niestety jakość wydawanych interpretacji często pozostawia wiele do życzenia: https://www.prawo.pl/podatki/interpretacje-podatkowe-wydane-w-pierwszej-polowie-2021-roku-i,509900.html

5.     „MF zachęca do powrotu do Polski i proponuje abolicję podatkową”, Krzysztof Koślicki, komentuje dor. pod. Izabela Rutkowska, dor. pod. Maciej Gruchot. Artykuł o uldze proponowanej w ramach Polskiego Ładu. Podatnicy, którzy ujawnią zatajone wcześniej dochody, będą mogli liczyć na łagodne potraktowanie, w ramach projektowanej ulgi. Ciekawe, ilu będzie śmiałków, którzy skorzystają z tego rozwiązania: https://www.prawo.pl/podatki/zachety-do-powrotu-do-polski-i-abolicja-podatkowa-w-projekcie,509872.html

6.     „Wydatki osobiste powoli stają się kosztem podatkowym”, Krzysztof Koślicki, komentuje Wojciech Jasiński, dor. pod. Izabela Rutkowska, dr Grzegorz Kujawski. O zmianie podejścia fiskusa do wydatków osobistych, które można uznawać za koszty uzyskania przychodów: https://www.prawo.pl/podatki/wydatki-osobiste-jako-koszt-uzyskania-przychodu-intepretacje,509822.html

7.     „Elektroniczny czynny żal pełen wątpliwości”, Krzysztof Koślicki, komentuje adwokat Bartosz Czerwiński. Eksperci zwracają uwagę, że nowelizacja KKS może doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie możliwe składanie czynnego żalu elektronicznie: https://www.prawo.pl/podatki/czynny-zal-w-formie-elektronicznej-czy-papierowej-po-nowelizacji,509816.html

8.     „NSA: Inne produkty dodane do zakupu to premia”, Łukasz Zalewski. NSA w ostatnim wyroku przypomniał na czym polega różnica pomiędzy sprzedażą premiową a udzieleniem rabatu: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8221053,nsa-inne-produkty-dodane-do-zakupu-to-premia.html

9.      „Fiskus sprawdzi rozliczenia i prześwietli majątek firm”, Krzysztof Koślicki, komentuje adwokat Bartosz Czerwiński, dor. pod. Piotr Prokocki. Projekt Polskiego Ładu zakłada nowy obowiązek w postaci przekazywania organom podatkowym, bez wezwania, nowego rodzaju JPK w zakresie ksiąg podatkowych. Zacząłby obowiązywać od 2023 roku: https://www.prawo.pl/podatki/ksiegi-podatkowe-i-ewidencja-srodkow-trwalych-do-wyslania-w,509763.html

10.  „Gowin: Przygotowuję rozwiązania korygujące propozycje podatkowe MF dla przedsiębiorców”. Porozumienie zapowiedziało przygotowanie rozwiązania, które skoryguje obciążenia podatkowe dotyczące przedsiębiorców w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8222081,gowin-polski-lad-rozwiazania-korygujace-propozycje-podatkowe-mf-dla-przedsiebiorcow.html

 

 

 

(Photo by The New York Public Library on Unsplash)

Dodaj komentarz