Dzień Nauczyciela

14 października to Dzień Edukacji Narodowej, nazywany również Dniem Nauczyciela. Nie pozostaje nic innego, niż życzyć wszystkim nauczycielom spełnienia zawodowego, pasji w codziennych obowiązkach i cierpliwości do młodzieży.

Byłoby super, gdyby w przyszłości program edukacyjny, który jest realizowany w polskich szkołach, został poszerzony o zagadnienia dotyczące prawa podatkowego. Nie mam tutaj na myśli edukowania młodzieży o transakcjach łańcuchowych, mechanizmie podzielonej płatności, JPK, odwrotnym obciążeniu czy o uldze na złe długi. Chodzi raczej o zagadnienia – zwłaszcza z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych – które w dorosłym życiu dotyczą niemal wszystkich.

Może w dorosłym życiu byłoby łatwiej ludziom posługiwać się takimi pojęciami jak brutto i netto. Może byłoby mniej czynnych żalów i odsetek podatkowych. Może gdyby ludzie byli lepiej wyedukowani w zakresie podatków, byłoby im łatwiej rozumieć dyskusje prowadzone w sferze publicznej. A może właśnie w tym jest cała sztuczka – lepiej niech obywatele wszystkiego nie rozumieją.

 

(Photo by Immo Wegmann on Unsplash)

Dodaj komentarz