Koronawirus vs fiskus – czyli jak pomóc podatnikom

Koronawirus odciska właśnie piętno na polskiej gospodarce. Wiele branż odczuje skutki nieproszonego gościa. Rząd podjął już kroki, aby w jak największym stopniu ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 w naszym kraju i zmniejszyć jego wpływ na naszą gospodarkę. Jak rząd może pomóc podatnikom w tym trudnym okresie? Co może zrobić fiskus, aby wesprzeć ich w najbliższych tygodniach?

Obowiązki, obowiązki, obowiązki…

Polscy przedsiębiorcy są wybitnie obciążeni biurokratycznymi obowiązkami związanymi z prowadzeniem biznesu. Rozliczenia podatkowe, składanie odpowiednich deklaracji podatkowych we właściwych terminach, przekazywanie dokumentów na wezwanie organów podatkowych, dostosowywanie się do częstych zmian przepisów itp. itd. Bez wchodzenia w większe szczegóły – podatkowych obowiązków związanych z prowadzeniem biznesu w Polsce jest po prostu bardzo dużo.

Co zatem można zrobić, aby odciążyć przedsiębiorców? Widzę trzy główne obszary, w których fiskus powinien wdrożyć doraźne rozwiązania:

1. Odroczenie terminów zapłaty podatków

Zastój w biznesie wpływa na płynność finansową przedsiębiorstw. Wiele firm nie realizuje i nie zdobywa obecnie zleceń, a w dalszym ciągu muszą ponosić stałe koszty prowadzenia biznesu; m.in. wynagrodzenia pracowników, wynajem pomieszczeń lub maszyn. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze podatki. Odroczenie zbliżających się terminów zapłaty podatków może być kluczowe dla powstania zatorów płatniczych w firmach. Dla wielu – zwłaszcza tych małych przedsiębiorstw z branż, dla których pandemia jest najbardziej odczuwalna – może wpłynąć na dalsze „być albo nie być”.

2. Odroczenie terminów dla obowiązków sprawozdawczych

Poza tym, że podatnicy muszą regularnie płacić podatki (poprzez miesięczne zaliczki), zobowiązani są dodatkowo do składania do organów podatkowych deklaracji podatkowych. Część z nich jest składana raz w roku (np. CIT-8, PIT-36), a druga część co miesiąc (np. JPK_VAT, VAT-7). Przesunięcie terminów dla obowiązków sprawozdawczych pomoże przedsiębiorcom skupić ich czas i energię na najważniejszym w tej chwili – podejmowaniu kroków, które zabezpieczą dalsze funkcjonowanie ich firm lub zminimalizują odczuwalność skutków COVID-19. Co ważne, w najbliższych tygodniach upływają terminy dla deklaracji podatkowych składanych za 2019 rok. Dlatego pierwsze cztery miesiące każdego roku są zawsze bardzo intensywne pod względem podatkowego podsumowania poprzedniego roku.

3. Odroczenie wejścia w życie nowych przepisów

Do obowiązków, z których przedsiębiorcy muszą się regularnie wywiązywać, dochodzą jeszcze zmiany przepisów, tzn. najczęściej nowe obowiązki. Dla przykładu: od 1 kwietnia zacznie obowiązywać nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego, którą powinni wdrożyć duzi przedsiębiorcy. Niestety wdrożenie tej struktury w systemach finansowo-księgowych podatników nie jest tak łatwe, jak wydawało się jej autorom. Właśnie dlatego przepisy, które miały zacząć obowiązywać od 1 kwietnia, powinny wejść w życie w terminie późniejszym.

Już są propozycje

Rząd dostrzegł konieczność wdrożenia doraźnego wsparcia dla podatników. Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało pakiet osłonowy dla firm w związku z koronawirusem (TUTAJ komunikat z 10 marca). W pakiecie przewidziano m.in. przesunięcie wejścia w życie z 1 kwietnia na 1 lipca nowej struktury JPK, ułatwienia w split payment i udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS. Również Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że przygotowany zostanie szereg ułatwień dla podatników.

Samorząd doradców podatkowych włączył się w prace nad pakietem osłonowym dla firm (TUTAJ komunikat na stronie Krajowej Izby Doradców Podatkowych). Samorząd poprosił ponad 9000 polskich doradców podatkowych o nadsyłanie informacji o konkretnych problemach i zagrożeniach. Zostanie z nich sporządzony raport, który będzie przekazany do Ministerstwa Finansów. Włączając się w prace samorządu przekazałem także moje propozycje, m.in.:

1. Przedłużenie terminu do złożenia zeznań podatkowych przez osoby fizyczne.

2. Odroczenie terminu płatności VAT za luty i marzec albo brak sankcji i odsetek za niewpłacenie w terminie.

3. Odroczenie terminu złożenia deklaracji VAT za luty i marzec albo brak sankcji za niezłożenie w terminie.

4. Odroczenie terminu złożenia JPK_VAT za luty i marzec albo brak sankcji za niezłożenie w terminie.

5. Odroczenie terminu wejścia w życie nowych struktur JPK_V7M i JPK_V7K, które mają zacząć obowiązywać od 1 kwietnia.

6. Odroczenie terminu złożenia deklaracji CIT-8 albo brak sankcji za niezłożenie w terminie.

7. Odroczenie terminu wpłaty zaliczek PIT (zarówno przez osoby opłacające za siebie zaliczki samodzielnie jak również przez płatników + ryczałt od przychodów ewidencjonowanych + karta podatkowa) za luty i marzec albo brak sankcji i odsetek za niewpłacenie w terminie.

8. Odroczenie terminu wpłaty zaliczek CIT za luty i marzec albo brak sankcji i odsetek za niewpłacenie w terminie.

9. Odroczenie terminu wpłaty PIT/CIT wynikającego ze złożonych rocznych deklaracji albo brak sankcji i odsetek za niewpłacenie w terminie.

10. Odroczenie terminu wpłaty podatku akcyzowego za luty i marzec albo brak sankcji i odsetek za niewpłacenie w terminie.

Prawne możliwości

Czy przepisy umożliwiają zaniechanie poboru podatku i przedłużanie terminów podatkowych w tak wyjątkowych sytuacjach? Tak! Możliwość zaniechania poboru podatku wynika z art. 22 § 1 Ordynacji podatkowej: Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników:

1) zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie;

2) zwolnić niektóre grupy płatników z obowiązku pobierania podatków lub zaliczek na podatki oraz określić termin wpłacenia podatku i wynikające z tego zwolnienia obowiązki informacyjne podatników, chyba że podatnik jest obowiązany do dokonania rocznego lub innego okresowego rozliczenia tego podatku.

Z kolei z art. 50 Ordynacji podatkowej wynika możliwość przedłużania terminów przewidzianych przepisami prawa podatkowego, m.in. do złożenia zeznań podatkowych: Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, przedłużać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego (…), określając grupy podatników, którym przedłużono terminy, rodzaje czynności, których termin wykonania został przedłużony, oraz dzień upływu przedłużonego terminu.

Na przestrzeni lat ministrowie finansów skorzystali z dyspozycji powyższych przepisów wiele razy; powody były różne. Myślę, że obecny powód jest tym, który powinien zakończyć się wydaniem stosownych rozporządzeń. Najważniejsze, że rząd dostrzegł taką konieczność i już podjęto odpowiednie działania. Czekamy na finał. Miejmy nadzieję, że planowane zmiany okażą się pomocne dla podatników.

______________________
Photo by CDC on Unsplash

 

Dodaj komentarz