PIT kończy dziś 28 lat

351 – tyle razy nowelizowano (zmieniano) Ustawę PIT od daty jej uchwalenia. Daje to średnio 13 zmian w roku. Należy podkreślić, że nie chodzi o nowelizacje pojedynczych przepisów (co zdarza się niezwykle rzadko), lecz często kilku/kilkunastu przepisów jednocześnie. Zatem podana liczba 351 to liczba nowelizacji, którymi najczęściej zmieniano poszczególne części Ustawy PIT.

58 – na tym artykule kończy się obecnie obowiązująca Ustawa PIT. W rzeczywistości artykułów jest znacznie więcej, bo wiele z nich – wraz z kolejnymi nowelizacjami – zostało dodanych z dodatkowymi oznaczeniami literą, np. art. 23a, art. 23b itd. 

1 stycznia 1992 roku – z tym dniem Ustawa PIT weszła w życie (z wyjątkiem kilku przepisów, które weszły w życie nieco wcześniej).

26 lipca 1991 roku – data uchwalenia Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, aktu, który często nazywany jest Ustawą PIT lub po prostu PIT. Jest to niewątpliwie ustawa podatkowa, która bezpośrednio dotyczy największej liczby Polaków. To z niej wynikają m.in. zasady opodatkowania naszych dochodów, czy też obowiązek corocznego składania zeznań podatkowych (PIT).

Personal Income Tax – to rozwinięcie powszechnie używanego skrótu PIT, co w tłumaczeniu na język polski oznacza podatek od dochodów osobistych.

7 – tyle razy ogłaszano jednolity tekst Ustawy PIT. Innymi słowy, kiedy wprowadzane zmiany rodzą już taki chaos, że ciężko jest cokolwiek zrozumieć z danego aktu prawnego, ogłaszany jest jego tekst jednolity, który ma ułatwić posługiwanie się nim.

5 – tyle ustaw zakończyło swój żywot wraz z wejściem w życie Ustawy PIT. Była to m.in. ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń, która regulowała sposób opodatkowania wynagrodzeń Polaków.

59 558 738 000 – to kwota, która w 2018 roku zasiliła budżet państwa z tytułu PIT.

 

Dodaj komentarz